สถิติสายด่วน 1300
สถิติสายด่วน 1300 การให้บริการรับแจ้ง กรณีความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 59-61 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 กรณีค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 3 ปีงบประมาณล่าสุด (59-61) NEW !! Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2561 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2560 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2559 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2558 Image placeholder
สถิติปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Image placeholder
10 ประเด็นปัญหา ปีงบ60 (ต.ค.59-พ.ค.60) Image placeholder