สถิติสายด่วน 1300
สถิติสายด่วน 1300 เปรียบเทียบ (รอบ 9 เดือน ใน 2 ปีงบ61/งบ62) ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561 และเดือนตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 รวมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2561 (Excel) Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 รวมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2560 (Excel) Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 การให้บริการรับแจ้ง กรณีความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 59-61 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 กรณีค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 3 ปีงบประมาณล่าสุด (59-61) NEW !! Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2561 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2560 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2559 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2558 Image placeholder