สถิติสายด่วน 1300
สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2565 | สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2565
สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2564 | สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2564
สถิติสายโทรเข้า ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2563 | สถิติความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2563 | สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2563 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 การให้บริการรับแจ้งกรณีความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 เปรียบเทียบ (รอบ 9 เดือน ใน 2 ปีงบ61/งบ62) ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มิถุนายน 2561 และเดือนตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 รวมทุกกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2561 (Excel) Image placeholder