สถิติสายด่วน 1300
สถิติการให้บริการรับแจ้งกรณีความรุนแรง สายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2565
สถิติการให้บริการรับแจ้งกรณีความรุนแรง สายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2564
สถิติการให้บริการรับแจ้งกรณีความรุนแรง สายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติการให้บริการรับแจ้งกรณีความรุนแรง สายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 Image placeholder
สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2565
สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2564
สถิติสายโทรเข้า ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ตามกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ประจำปีงบประมาณ 2563 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 การให้บริการรับแจ้งกรณีความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 Image placeholder