สถิติสายด่วน 1300
สถิติสายด่วน 1300 ประจำสัปดาห์ 22 - 28 ตุลาคม 2562 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 24-30 กันยายน 2562 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 17 - 23 กันยายน 2562 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 10-16 กันยายน 2562 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 3-9 กันยายน 2562 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 20-26 สิงหาคม 2562 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 13 -19 สิงหาคม 2562 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 6 -12 สิงหาคม 2562 Image placeholder
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2562 Image placeholder