สถิติสายด่วน 1300
สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 19 - 25 มกราคม 2564 | สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 19 - 25 มกราคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 12 - 18 มกราคม 2564 | สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 12 - 18 มกราคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 5 - 11 มกราคม 2564 | สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 5 - 11 มกราคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 29 ธันวาคม 2563- 4 มกราคม 2564 | สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 29 ธันวาคม 2563- 4 มกราคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 22 - 28 ธันวาคม 2563 | สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 22 - 28 ธันวาคม 2563
สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 15 - 21 ธันวาคม 2563 | สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 15 - 21 ธันวาคม 2563
สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 8 - 14 ธันวาคม 2563 | สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 8 - 14 ธันวาคม 2563
สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 1 - 7 ธันวาคม 2563 | สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 1 - 7 ธันวาคม 2563
สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 24 - 30 พฤศจิกายน 2563 | สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 24 - 30 พฤศจิกายน 2563
สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 17 - 23 พฤศจิกายน 2563 | สถิติสายด่วน 1300 ส่วนภูมิภาค ประจำสัปดาห์ 17 - 23 พฤศจิกายน 2563