สถิติสายด่วน 1300
สถิติสายด่วน 1300 สถิติประจำเดือน เมษายน 2565
สถิติสายด่วน 1300 สถิติประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนมีนาคม2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนมกราคม2565
สถิติสายด่วน 1300 สถิติประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 สถิติประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนธันวาคม2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนพฤศจิกายน2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนตุลาคม2564