สถิติสายด่วน 1300
สถิติสายด่วน 1300 สถิติประจำเดือน สิงหาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 สถิติประจำเดือน กรกฎาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 สถิติประจำเดือน มิถุนายน 2565
สถิติสายด่วน 1300 สถิติประจำเดือน พฤษภาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 สถิติประจำเดือน เมษายน 2565
สถิติสายด่วน 1300 สถิติประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนมีนาคม2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนมกราคม2565
สถิติสายด่วน 1300 สถิติประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2565