สถิติสายด่วน 1300
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนเมษายน 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนมีนาคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนมกราคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนธันวาคม 2563
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
สถิติสายด่วน 1300 ประจำดือนพฤศจิกายน 2563
สถิติสายด่วน 1300 ประจำเดือนตุลาคม 2563
สถิติสายด่วน 1300 ประจำดือนกันยายน 2563 Image placeholder