สถิติสายด่วน 1300
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2565