สถิติสายด่วน 1300
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 24 กันยายน 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565