สถิติสายด่วน 1300
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564
สถิติสายด่วน 1300 ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564