ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ พม.

     มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พม. (บริการ 7 วัน 24 ชั่งโมง) 

        Line ID: @hotline1300

   ระบบแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งปัญหาสังคม และขอรับบริการ พม. (e-service) 

       Facebook: สายด่วน1300พม.

  ระบบติดตามผลการช่วยเหลือ