รมว.พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาของคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองอธิบดีกรมกิจการ ผู้สูงอายุ ผู้ อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมเซฟชุมพล เจ้าหน้าทีกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตามการช่วยเหลือก็รณี 2
สามีและภรรยา เจ้าของร้านค้าอาหารได้รับผลกระทบจาก การ แพร่ระบาด ของ โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องปิดกิจการและมีภาระหนี้จริงโดยคณะผู้บริหารได้ร่วมรับประทานอาหารที่ร้านดังกล่าวและเซฟชุมพลและให้คำแนะนำ เรื่องการทำอาหารการดำเนิน ธุรกิจร้านอาหารเพื่อเพิ่มรายได้