พบเห็นความรุนเเรงต่อเด็ก ความรุนเเรงในครอบครัวเเจ้ง Hotline 1300 ,1387 , 191 , 1157