สถิติเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กถูกทิ้ง ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวบรวมสถิติเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กถูกทิ้ง
พบว่า
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
มีเด็กถูกทิ้งจำนวน 2 ราย
เด็กถูกทิ้งเป็น
เพศหญิง 2 ราย

อายุแรกเกิด 2 ราย

เด็กจากการถูกทิ้งเสียชีวิต 1 ราย
รอดชีวิต 1 ราย

สถานที่เกิดเหตุที่เด็กถูกทิ้งคือ
ป่าหญ้า 1 ราย
หลังห้องน้ำ 1 ราย

พื้นที่เกิดเหตุอยู่ใน
น่าน 1 ราย
หนองบัวลำภู 1 ราย


อย่างไรก็ตามหากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา