ข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ ประจำวันที่
14 มิถุนายน 2564 พบว่า
ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 176,722,290 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 160,767,466 ราย และมียอดสะสมผู้เสียชีวิตทั้งหมด จำนวน 3,819,621 ราย ทั้งนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงที่สุดในโลก
ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่
1. สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 34,321,158 ราย
2. อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 29,510,410 ราย
3. บราซิล มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 17,413,996 ราย
4. ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 5,740,665 ราย
5. ตุรกี มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 5,330,447 ราย
6. รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 5,208,687 ราย
7. อังกฤษ มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 4,565,813 ราย
8. อิตาลี มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 4,244,872 ราย
9. อาเจนตินา มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 4,124,190 ราย
10. โคลอมเบีย มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 3,753,224 ราย

หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา