ข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พบว่า
ประเทศไทยมีการยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 3,355 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศจำนวน 2,561 ราย ในเรือนจำ 784 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างประเทศ จำนวน 10 ราย จึงทำให้ยอดรวมผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 199,264 ราย รักษาหายแล้ว 157,944 ราย กำลังรักษาอยู่ 39,854 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 1,261 ราย ต้องใช่เครื่องช่วยหายใจ 360 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย ทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมรวมอยู่ที่ 1,466 ราย

หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา
.