สรุปผลสำรวจพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564- กันยายน 2565)