ปิดระบบชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น.