สรุปผลสำรวจพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563- กันยายน 2564)