กิจกรรม พม.จิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565 และพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา กทม.