ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพ 1237

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนบ้านมั่งคงสวนพลู

ภาพ 1222

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชน เขตพระนคร (ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร)