ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพ 1409

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ภาพ 1400

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม