ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 12 มกราคม 2565