ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดูเเลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ