ศูนย์ช่วยเหลือสังคม มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา