ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300