ศูนย์ช่วยเหลือสังคม มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน - 10 มิถุนายน 2564

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 6 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1TURDafmlKdUBo1MLykYRx2uW1jIjdh0K/view

ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ใบสมัคร

https://drive.google.com/.../1sGwmLmP.../view...

ช่องทางการอัพโหลดไฟล์ใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบ (ผู้สมัครต้องยืนยัน Gmail ก่อนเข้าอัพโหลดเอกสาร) https://forms.gle/DpMqNcJE1y787hcs9