ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 อัตรา ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ