ประกาศ !! รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2562

ประกาศ !! รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1UWknhf2vcztypQbRub8_5EaDUWIUp3yY