ศูนย์ช่วยเหลือสังคมขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ