ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 4 อัตรา เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 อัตรา