ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

แจ้งเรื่องผู้ประสบปัญหาทางสังคม
...
ติดตามผลการช่วยเหลือ สายด่วน 1300
...
สถิติการให้บริการ ศชส. 1300
...
คลังความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี 2563
การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี...

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ คว้ารางวัลชมเชย ด้านคนพิการ  ในงานมอบรางวัลเลิศรัฐ  ปี 62 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ คว้ารางวัลช...

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นตัวแทนรับรางวัลหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ ราชการเพื่อประชาชน พร้อมแส...

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเจ้...

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ02
การดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยพิการติดเตียง ณ ชุมชนแก้วกลม
การดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยพิการติดเตียง ณ ชุมชนแ...

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
วีดีโอลิ้งค์

Playlist

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้บริการบนเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
ความพึงพอใจบริการของผู้ใช้บริการผ่านเบอร์สายด่วน 1300
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านการติดต่อด้วยตนเอง (Walk In)

234

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในวันนี้

1,932

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในเดือนนี้

15,779

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในปีนี้

32,904

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด