ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

แจ้งเรื่องผู้ประสบปัญหาทางสังคม
...
ติดตามผลการช่วยเหลือ สายด่วน 1300
...
สถิติการให้บริการ ศชส. 1300
...
คลังความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยากรบรรยาย เรื่อง การถอดบทเรียนผู้นิเทศงานสังคมสงเคราะห์ กระทรวง พม.”
วิทยากรบรรยาย เรื่อง การถอดบทเรียนผู้นิเทศงานสังคม...

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การถอดบทเรียนผู้นิเทศงา...

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ02
ผลกิจกรรมการวัดอุณภูมิทางสังคม (พม.POLL) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
ผลกิจกรรมการวัดอุณภูมิทางสังคม (พม.POLL) ครั้งที่ ...

  ประเด็น "สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ"  อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่... ...

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ02
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบดูแลการช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริยพันธ์และการจัดสวัสดิการในวัยรุ่น ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบดูแลการช่วยเหลือ การคุ้มครอ...

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบดูแลการช่วยเหลือ ก...

วันที่ : 09 กรกฎาคม 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ02
กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ กรมการศาสนา ประจำปี 2562 วัดใหม่ (ยายแป้น)
กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ กรมการศาสนา ป...

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางสาวดรุณี มนัสวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม มอบหมายให้นางพิสมัย ไหวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม นางสา...

วันที่ : 09 กรกฎาคม 2019
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ02
วีดีโอลิ้งค์

Playlist

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้บริการบนเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
ความพึงพอใจบริการของผู้ใช้บริการผ่านเบอร์สายด่วน 1300
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านการติดต่อด้วยตนเอง (Walk In)

117

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในวันนี้

1,915

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในเดือนนี้

6,896

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในปีนี้

24,021

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด