ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

แจ้งเรื่องผู้ประสบปัญหาทางสังคม
...
ติดตามผลการช่วยเหลือ สายด่วน 1300
...
สถิติการให้บริการ ศชส. 1300
...
คลังความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมการตรวจร่างกาย 
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมก...

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมการตรวจร่างกาย  วันจันทร์ที่  27 ม.ค. 63  09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสหวิชาชีพ (MDT) ผ...

วันที่ : 23 มกราคม 2020
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์  โดยศูนย์ปฏิบัติการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ พบว่า ในเดือนธันวาคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์  โดยศู...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์  โดยศูนย์ปฏิบัติการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล สถานกา...

วันที่ : 23 มกราคม 2020
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
​​​​​​​กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จากข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน  พบว่า ในเดือนมกราคม  ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จำนวน 19 ครั้ง 
​​​​​​​กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์...

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล การกระทำความผิดของ...

วันที่ : 23 มกราคม 2020
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำสถิติเก็บข้อมูล
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูน...

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำสถิติเก็บข้อมูล สถานการณ์การขอความช...

วันที่ : 22 มกราคม 2020
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
วีดีโอลิ้งค์

Playlist

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้บริการบนเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
ความพึงพอใจบริการของผู้ใช้บริการผ่านเบอร์สายด่วน 1300
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านการติดต่อด้วยตนเอง (Walk In)

130

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในวันนี้

2,018

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในเดือนนี้

2,018

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในปีนี้

38,091

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด