ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

แจ้งเรื่องผู้ประสบปัญหาทางสังคม
...
ติดตามผลการช่วยเหลือ สายด่วน 1300
...
สถิติการให้บริการ ศชส. 1300
...
คลังความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดประมูล ระบบ 5G ของประเทศไทย ว่าประเทศไทย มีความพร้อมแค่ไหน สำหรับรองรับการใช้งานในยุค 5G
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูน...

  โดยที่ผ่านมา กสทช.ได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ การรับรู้ของประชาชน และผู้ที่สนใจใน เรื่องเทคโนโลยี โดยได้มีการจัดแสดงเทคโนโลยี 5G  เพื่อแส...

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2020
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสากล ม่...

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญห...

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2020
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ติดตาม กรณีที่ กองทัพบกเปิดศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน 6 ช่องทาง
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูน...

  สำหรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กำลังพล ออนไลน์ โดยกำลังพลกองทัพบก สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ฯ ออนไลน์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์...

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2020
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติ การจับกุมการค้ายาเสพติด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563   โดยเก็บรวบรวมข้อมูล มาจาก ข่าวสารและสถานการณ์ ประจำวัน พบว่า
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูน...

สถิติการจับกุมในรอบปี 2562 สามารถจับกุมยาเสพติด ได้ทั้งสิ้น 2,018 คดี  ยาบ้ากว่า 65 ล้านเม็ด ยาไอซ์กว่า6,000 กิโลกรัม เฮโรอีนกว่า 990 กิโลกรัม โค...

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2020
โดย : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
วีดีโอลิ้งค์

Playlist

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้บริการบนเว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
ความพึงพอใจบริการของผู้ใช้บริการผ่านเบอร์สายด่วน 1300
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านการติดต่อด้วยตนเอง (Walk In)

235

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในวันนี้

2,149

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในเดือนนี้

41,482

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ภายในปีนี้

77,553

สถิติเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด