ติดตามผลการช่วยเหลือ
 
ขั้นตอนการติดตามผลการช่วยเหลือ ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
  1. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ลงไปในช่องติดตามผลการช่วยเหลือ
  2. ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลตามหมายโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของท่าน
  3. ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะเรื่องรับแจ้งของท่านว่าอยู่ในขั้นตอนใด

หมายเหตุ : รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551