ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

กิจกรรมออกบูธ ในงาน social expo 2019 วันแรก 5/07/62
ที่ อิมแพค เมืองทองธานี