ถามตอบ
quotation

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย เป็นคำถามที่ถูกถามมามากที่สุดในช่วงเวลานี้ หากท่านอ่านแล้วติดข้อสงสัยใดๆ หรืออยากสอบถาม ติดต่อ
คลิกที่นี่

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติ ตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตซึ่งเป็นการสร้างระบบคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection)โดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน

อ่านต่อ
คำ
ถาม
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คืออะไร ?

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 มีหน้าที่ ดังนี้ - ให้บริการ สายด่วน 1300 ตลอด24 ชั่วโมง 7 วัน - เป็นศูนย์กลางการให้คำแนะนำปรึกษารับเรื่องราวร้องทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาสังคมอย่างครอบคลุมทุก พื้นที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ

อ่านต่อ
คำ
ถาม
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 คือใคร?

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติ ตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตซึ่งเป็นการสร้างระบบคุ้มครอง ทางสังคม (Social Protection)โดยจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน

อ่านต่อ
คำ
ถาม
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คืออะไร ?