หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
หนองคาย สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย 255 หมู่ 14 บ้านหนองสองห้อง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 Tel : 0 4240 7387
หนองคาย สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย 1 หมู่ 14 บ้านหนองสองห้อง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43120 Tel : 0 4249 5133
หนองคาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel : 0 4241 1027 /Fax : 0 4242 2840
หนองคาย บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 250 ม.14 ต.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 Tel : 0 4249 5091 , 0 4241 1027 /Fax : 0 4249 5229 Ext. : 5528
หนองคาย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 409 หมู่11 ถ.หนองคาย - โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย Tel : 0 4201 2579, 0 4201 9009 - 10 /Fax : 0 4201 2579
หนองบัวลำภู บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 21 ม.7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 Tel : 0 42378450 /Fax : 0 4237 8043 Ext. : 5526
หนองบัวลำภู ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ถ.หนองบัวลำภู - เลย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู Tel : 0 42315950 /Fax : 042315950
หนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ถ.หนองบัวลำภู-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 Tel : 0 4231 2030, 0 4231 1934 /Fax : 0 4231 2030
อ่างทอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (ตึกใหม่) ถ.เทศบาล ต.บางแก้วอ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 Tel : 0 3561 1163, 0 3561 6156 - 7 /Fax : 0 3561 1163
อ่างทอง บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 20/1 ม.1ท ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 Tel : 0 3594 9842 /Fax : 0 3594 9842 Ext. : 5541
อ่างทอง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 13/2 หมู่ 5 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง Tel : 0 3561 9555 /Fax : 0 3561 9555
อำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel : 0 4552 3126, 0 4552 3104 /Fax : 0 4552 3126
อำนาจเจริญ บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 101 ม. 13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel : 0 4552 3194, 0 4552 3198 /Fax : 0 4552 3197 Ext. : 5537
อำนาจเจริญ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น ๒ ศาลกลางจ.อำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 Tel : 0 4552 3178, 0 4552 3179 /Fax : 0 4552 3179
อุดรธานี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดอุดรธานี 238 หมู่ 4 ถนนอุดร - ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 Tel : 0 4212 0074