หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 Tel : 0 3261 1349, 0 3261 1346 /Fax : 0 3260 3164
ประจวบคีรีขันธ์ บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 99/9 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 Tel : 0 32600 8300, 03255 4164, 0 32600825 /Fax : 0 3260 0826 Ext. : 5551
ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรประจวบฯ (เกาะหลัก) เลขที่ 69 หมู่ 4 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 Tel : 0 3251 0704 , 0 3266 0863, 0 65724 3216 /Fax : 0 3251 0704
ปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บริเวณศูนย์ราชการจ.ปราจีนบุรี ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี 25230 Tel : 0 3748 2407 - 8 /Fax : 0 3748 2411
ปราจีนบุรี บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 231 ม. 5 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel : 0 3745 2632 - 4 /Fax : 0 3745 2632 Ext. : 5559
ปราจีนบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ศูนย์ราชการจ.ปราจีนบุรี ชั้น 2 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 Tel : 0 3748 0621 /Fax : 0 3745 4478
ปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี 186 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94120 Tel : 0 7333 2475
ปัตตานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ Tel : 0 7333 3762 - 3​ /Fax : 0 7334 9145
ปัตตานี บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 148/229 ม.6 ถ.โรงเหล้าสาย ซ.9 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Tel : 0 7331 2206 , 0 7346 0246 /Fax : 0 7331 2206 Ext. : 5563
ปัตตานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด - Tel : 0 7371 9833 /Fax : 0 7331 2206
พระนครศรีอยุธยา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 5 อาคาร 7 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel : 0 3575 0181 - 2 /Fax : 0 3575 0181 - 2
พระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ 200/11 หมู่ 2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 Tel : 0 3535 9277
พระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ.สายเอเชีย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel : 0 3533 5857, 0 3534 5367 /Fax : 0 3533 5857
พระนครศรีอยุธยา บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 200/11 ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 Tel : 0 3574 3348, 0 35743354 /Fax : 0 3574 3348 Ext. : 5543
พะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 Tel : 0 5444 9658 /Fax : 0 5444 9658 # 7