หน่วยงาน พม.
จังหวัด หน่วยงาน ที่อยู่ โทรสาร / โทรสาร
กระบี่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์ราชการ ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 Tel : 0 7561 1044 , 0 7561 1958 /Fax : 0 7561 2586
กระบี่ บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 359 ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 Tel : 0 7561 2323 , 0 7561 2324 /Fax : 0 7561 2323 Ext. : 5570
กระบี่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ศูนย์ราชการจ.กระบี่ 359 หมู่ 7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ Tel : 0 75621433 , 0 7561 1065 /Fax : 0 7561 1065
กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พม. เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10103 02 202 9006
กรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองบุคคลในครอบครัวกรุงเทพมหานคร เลขที่ 255 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10402 Tel : 0 2642 7741, 0 2642 7746, 0 2642 5048
กรุงเทพมหานคร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10104 0 2659 6535, 0 2659 6352
กรุงเทพมหานคร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค 81 หมู่ 15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 Tel : 0 2413 1141
กรุงเทพมหานคร กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 255, อาคาร 60 ปี กรม ประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0-2354-7380, 0-2306-8931, 0-2354 3388 ต่อ 505-6
กรุงเทพมหานคร สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 Tel : 0 2354 7483
กรุงเทพมหานคร กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ 255, อาคาร 60 ปี กรม ประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10401 Tel : 0-2354-3388, 0-2354-5023
กรุงเทพมหานคร สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ 1086 - 1092 ซอยสวนพลู เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel : 0 2286 2013
กรุงเทพมหานคร กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 255, อาคาร 60 ปี กรม ประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10402 Tel : 0-2106-9338
กรุงเทพมหานคร บ่านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 255 อาคารบ้านพักเด็กฯกรุงเทพฯ ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel : 0 2354 7580 /Fax : 02354 7582
กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 255, อาคาร 60 ปี กรม ประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10403 Tel : 02-3543388 ต่อ 701-705 
กรุงเทพมหานคร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 161/1 ซอยประชาสงเคราะห์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 Tel : 0 2246 8661 , 0 2245 2700 /Fax : 0 2246 8661