ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
ประกาศ !! รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2562

ประกาศ !! รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1UWknhf2vcztypQbRub8_5EaDUWIUp3yY