ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการ พื้นฐานของรัฐ "เท่าเทียม ทั่วถึง รวมเป็น ๑ เพื่อประชาชน”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น.พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ "เท่าเทียม ทั่วถึง รวมเป็น ๑ เพื่อประชาชน” โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกล่าวถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในบันทึกข้อตกลง นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล