ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
กิจกรรม พม.พาเพลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ขอเชิญชวน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.ร่วมกิจกรรม พม.พาเพลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ฟังเพลงยามบ่าย... ผ่อนคลายกับวงดนตรีแคทลียา ขับกล่อมโดย เรือโทกฤษณ์ - คุณกรรณิการ์ จินตเวช มาให้ดนตรีกล่อมใจ ชาวพม.ผ่อนคลายยามบ่าย... ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561