ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดประมูล ระบบ 5G ของประเทศไทย ว่าประเทศไทย มีความพร้อมแค่ไหน สำหรับรองรับการใช้งานในยุค 5G

 

โดยที่ผ่านมา กสทช.ได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
การรับรู้ของประชาชน
และผู้ที่สนใจใน
เรื่องเทคโนโลยี โดยได้มีการจัดแสดงเทคโนโลยี 5G  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อม
ที่จะก้าวสู่ยุค 5G

และเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่ ในย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz โดยมีผู้เข้าร่วมประมูล 
5 ราย ได้แก่ 
บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 
หรือ DTN 
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN 

ซึ่งการประมูลใช้เวลาประมูล
รวมทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง 35 นาที

และบริษัทที่ชนะการประมูล
คลื่น 5G คือ 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN 

ข้อดี ข้อเสีย ของระบบ 5G

ข้อดี
  มีความละเอียดสูงและการสร้างแบนด์วิดธ์ขนาดใหญ่ 

เทคโนโลยีที่จะรวบรวมทุก
เครือข่ายบนแพลตฟอร์ม 
  มีประสิทธิภาพมากขึ้นและความเร็วเพิ่มขึ้น 
  
สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ได้อย่างรวดเร็ว      
        

ข้อเสีย 
  
เทคโนโลยียังอยู่ภายใต้
กระบวนการผลิตและพัฒนา 

อุปกรณ์เก่าจะไม่สามารถใช้งาน 5G ได้ 
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มีค่าใช้จ่ายสูง 
  
ปัญหาด้านการรักษา
ความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัว
ยังไม่ได้รับการแก้ไข
 
4G กับ 5G แตกต่างกันอย่างไร  

ความเร็วในการรับ – ส่ง   

ความเร็วในการตอบสนอง ที่ค่อนข้างต่ำ ก็จะทำให้การเล่นเกม
สามารถรับคำสั่งการได้รวดเร็ว ไม่มีสะดุด 
และ 5G มีความสามารถ
ในการตอบสนองเพียงแค่ 
1 Ms หรือต่อวินาทีเท่านั้น 
แต่ 4G มีความเร็วในการตอบสนอง
ถึง 40 Ms หรือต่อวินาที 

ข้อแตกต่างของความสามารถ
ระหว่าง 4G และ 5G รวมถึงเราสามารถใช้ประโยชน์
จาก 5G ในอนาคต ซึ่งเป็นไปได้อย่างชัดเจนว่า 5G จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 

ส่วนในประเทศไทยนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ผ่านมา กสทช.ได้มีคำสั่งรับรองผล
การประมูลคลื่น 5g อย่างเป็นทางการ
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยหลังจากนี้ ผู้ชนะการประมูล
สามารถชำระเงินงวดแรก
พร้อมวางแบงก์การันตี
ในส่วนที่เหลือได้ทันที 

จากนั้นสำนักงาน กสทช. จะได้ออกใบอนุญาต
ให้ผู้ชนะการประมูล เพื่อให้ผู้ชนะการประมูล
สามารถดำเนินการนำเข้าอุปกรณ์และติดตั้งได้ภายในเดือน ก.พ. และสามารถเปิดให้บริการ
ได้ในเดือน มี.ค. 2563