ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ติดตาม กรณีที่ กองทัพบกเปิดศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน 6 ช่องทาง


 
สำหรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
กำลังพล ออนไลน์ โดยกำลังพลกองทัพบก สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน
ผ่านศูนย์ฯ ออนไลน์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์กองทัพบก 
ยูทูบ 
เฟซบุ๊ก 
อินสตาแกรม 
ทวิตเตอร์ 
และไลน์

1.เว็บไซด์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกองทัพบก www.rta.mi.th

2. youtube : 
กองทัพบก Royal Thai Army

3. facebook : ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

4. instragram : royalthaiarmy_pr

5. twiiter : Royal Thai Army

6. line official id : @royalthaiarmy

สำหรับขั้นตอนการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจะต้อง
กรอกรายละเอียดเรื่องที่ต้องการร้องเรียนเข้าสู่ระบบ จากนั้นแอดมินจะตรวจสอบ
การยืนยันตัวตน ตรวจสอบการดำเนินการ
ตามขั้นตอน ก่อนจะรับเรื่องร้องเรียน ลงเลขที่รับเรื่อง และแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน 

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุป
เรื่องคำร้องทุกข์และ
นำเรียนผู้บัญชาการทหาร
เพื่อพิจารณาส่งคำสั่ง
ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ และจะแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน
หรือหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 

เมื่อเรื่องร้องเรียนนั้นๆ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดูแลระบบ
จะปรับเปลี่ยนสถานะเป็น CRA เป็นการสิ้นสุดการดำเนินการ
 
สำหรับข้อกำหนดการร้องเรียน
ผ่านระบบรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนออนไลน์ ผู้ร้องเรียนต้องระบุข้อมูลให้ถูกต้อง โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและผู้ร้องเรียนต้องจำหมายเลขร้องเรียนที่ระบบออกให้
เพื่อความสะดวก
ในการติดตามสถานะดำเนินการ

ส่วนสถานะดำเนินการ
CRN หมายถึง รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
CRP หมายถึง เรื่องร้องเรียน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
NME หมายถึง เรื่องร้องเรียน
อยู่ระหว่างการรอเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบ
CRA หมายถึง เรื่องร้องเรียน
ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

ส่วนกรณีต้องการเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบเพิ่มเติม
ให้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์.

การเปิดศูนย์ร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจาก 
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก  เปิดแถลงข่าวกรณี
การก่อเหตุความรุนแรง
ที่ จ.นครราชสีมา จนทำให้มีประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ทหาร
เสียชีวิต 30 ราย ผู้บาดเจ็บ 58 ราย โดยผู้บัญชาการทหารบก ให้คำมั่นจะหาวิธีที่ดีที่สุด
ในการเปิดช่องทางร้องเรียน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งช่องทางนี้
จะเป็นความลับและส่งตรงถึง
ผู้บัญชาการทหารบก แต่ผู้ร้องเรียนจะต้องแสดงตน
ว่าอยู่หน่วยไหน เป็นใคร เพื่อดำเนินการ
และลงโทษอย่างเต็มที่

หากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร 1300
ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา