ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

ยอดจองโครงการ  บ้านถูกทั่วไทย ทะลุ 10,579 การเคหะเร่งหาแผนสำรองเสนอที่อยู่อาศัยใกล้เคียงเพิ่มเพื่อสนอง ความต้องการมีบ้านของประชาชน

หลังจากที่การเคหะแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ  "บ้านถูกทั่วไทย" เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2563 ให้กับประชาชน โดยหนึ่งในนั้นมีโครงการ "เช่าทั่วไทย"                                                     ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้เช่าที่อยู่อาศัยในราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน                                       กว่า 10,000 หน่วยทั่วประเทศไทย ซึ่งเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธ์ลงทะเบียนบ้านเช่า
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา และประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนได้ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 


สำหรับ บ้านที่ร่วมโครงการมีทั้งหมด 10,000 หน่วย คือ
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 6,500 หน่วย ประกอบด้วย 
กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร

ภูมิภาค 3,500 หน่วย ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง ภูเก็ต หาดใหญ่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา บุรีรัมย์ หนองคาย อยุธยา สระบุรี
 ส่วนอัตราค่าเช่านั้นแต่ละโครงการก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย
อัตราค่าเช่าต่อเดือนเริ่มต้น 
999 บาท / 1,200 บาท / 3,000 บาท

สัญญาเช่า 1 ปี ต่อสัญญาทุกปี
หลังครบสัญญาจะปรับค่าเช่าเพิ่มทุกปี

อัตราค่าเช่าแต่ละโครงการไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพของโครงการ

สำหรับโครงการบ้านพระราม 4 ปรับลดอัตราค่าเช่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าเช่าปัจจุบัน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผู้เช่าเป็นผู้รับภาระ


ส่วนเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนจองบ้านเช่าทั่วไทยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ

- มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน

- ต้องไม่เป็นคู่สัญญาเช่า
กับการเคหะแห่งชาติ และไม่มีหนี้ใด ๆ ค้างชำระ

ประชาชนที่สนใจสามารถ
ลงทะเบียน
ได้ที่เว็บไซต์ 999.nha.co.th โดยเลือก "ค้นหาโครงการที่สนใจ" จากนั้นเลือกอำเภอ จังหวัดที่ต้องการ จะมีรายชื่อโครงการที่ร่วมรายการขึ้นมา หากสนใจโครงการใด สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม และกดลงทะเบียนได้ทันที สามารถจองได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนการจอง สามารถทำรายการใหม่ทดแทนการจองเดิม และระบบจะถือการจองล่าสุดเป็นข้อยุติ 

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่การเคหะแห่งชาติได้จัดทำขึ้นมาพร้อมๆกับโครงการบ้านเช่า 999 นั่นคือ โครงการพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเช่าจากการเคหะแห่งชาติ
ใน 35 โครงการที่เข้าร่วม หรือเปลี่ยนจากเช่ามาเป็นการซื้อ จะได้รับสิทธิพิเศษตามนี้

          
- จองเริ่มต้น 1,000 บาท
          
- ราคาเริ่มต้น 250,000 บาท / 390,000 บาท / 420,000 บาท
          
- ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธิ์
          
- ฟรี มุ้งลวด เหล็กดัด สำหรับอาคารชุดชั้น 4–5
          
- กู้ได้สูงสุด 100% หรือเลือกผ่อนบ้านกับการเคหะฯ ตามเงื่อนไขที่การเคหะฯ กำหนด
          
- เปิดขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การเปิดจองโครงการบ้านถูกทั่วไทย ก็ดำเนินการโครงการมา
ครบ 1 สัปดาห์แล้ว จากการตรวจสอบก็พบว่าผ่านมา 1 สัปดาห์ โครงการบ้านถูกทั่วไทย ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมีหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ อย่าง กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล เชียงใหม่ มีประชาชนสนใจลงทะเบียนเพื่อจองบ้านถูกทั่วไทย
กันอย่างล้นหลาม และจากการสอบถามข้อมูลไปยังการเคหะแห่งชาติ ก็พบว่า ขณะนี้ ยอดจองในกรุงเทพมหานคร
มียอดจอง 4,404 ราย 
ปริมณฑล ยอดจอง 3,284 ราย ภูมิภาค 2,891 ราย รวมยอดจองทั่วประเทศทั้งสิ้น 10,579 ราย ซึ่งยอดจองเกินกว่าที่กำหนดไว้เกือบ 600 ราย      

โดยยอดการจองที่เกินมานี้ ทางการเคหะแห่งชาติได้เตรียมแผนสำรองไว้เบื้องต้นคือ                               อาจมีการประสานกับโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ทางการเคหะแห่งชาติ 
เปิดจอง และ สอบถามความสมัครใจ
ของประชาชน ว่าต้องการเช่าซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่ หากประชาชนมีความต้องการ ทางการเคหะแห่งชาติ ก็จะประสานหาแนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป 
 

ส่วนเรื่องของการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนนั้น ทางการเคหะแห่งชาติ จะใช้วิธีเรียกตรวจสอบตามลำดับของการลงทะเบียน แต่หากผู้ลงทะเบียนที่ถูกเรียกไม่ผ่านการตรวจสอบหรือขาดคุณสมบัติตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ทางการเคหะแห่งชาติ ก็จะขอใช้สิทธิ์ ในการเรียกผู้ลงทะเบียนในลำดับถัดไปทันที 
 
ขณะที่ผู้ลงทะเบียน
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากทางการเคหะแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนั้น ทางการเคหะแห่งชาติจะเรียกผู้ที่มีคุณสมบัติครบเข้ามาทำสัญญาในเขตพื้นที่ใกล้บ้านท่าน 
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พร้อมกันทั่วประเทศ 
และทางการเคหะแห่งชาติ 
จะเชิญ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นประธานมอบหนังสือสัญญาให้กับประชาชนที่ทำสัญญา 
 และแม้ว่ายอดการลงทะเบียนของประชาชนจะเกินยอดที่ทางการเคหะแห่งชาติได้กำหนดไว้แล้วก็ตาม แต่ทางการเคหะยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนได้ตามปกติ หรือหากประชาชนท่านใดที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านทาง เว็บไซต์ 999.nha.co.th ก็สามารถเดินทางมายังสำนักงานใหญ่ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือ ประชาชนสามารถโทรสายด่วนมาที่คอลเซ็นเตอร์ เบอร์ 1615 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนกรอกข้อมูลให้ได้เช่นกัน