ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
แฟชั่นของอุปกรณ์ที่ประชาชน นำไปใส่สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่ออกไปจับจ่ายใช้สอย ตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ ในชีวิตประจำวัน มิติใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

แฟชั่นของอุปกรณ์ที่ประชาชน
นำไปใส่สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่ออกไปจับจ่ายใช้สอย
ตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ ในชีวิตประจำวัน มิติใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นมา ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลได้ออกนโยบายให้
ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อชั้นนำประกาศไม่แจกถุงพลาสติก ถุงในการ shopping ซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ทั่วประเทศ

การช็อปปิ้งอย่างมีสไตล์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลจึงเกิดขึ้นแบบที่เราจะได้เห็นกันต่อไปนี้ 

ปล.อย่าลืมเอารูปมาแชร์กันนะนะ
ว่าช็อปปิ้งแบบไหนสะดวกสบายที่สุดในสไตล์คุณ