ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

7 วันอันตราย วันที่ 3  มีอุบัติเหตุรวม 1,504 ครั้ง  เสียชีวิตรวม 159 ราย  บาดเจ็บรวม 1,549 คน ส่วนใหญ่เกิดจาก เมาแล้วขับ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศปถ.ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กล่าวว่า ศปถ. โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธ.ค. 2562 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เกิดอุบัติเหตุ 531 ครั้ง 
ผู้เสียชีวิต 47 ราย 
ผู้บาดเจ็บ 560 คน 

โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 
ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 31.83 
ขับรถเร็ว ร้อยละ 30.89 

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 
รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.55 

ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 65.16 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 38.42 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน 
ร้อยละ 34.65 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. 
ร้อยละ 27.68 

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 24.88 

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,046 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,599 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 956,570 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 216,804 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 58,550 ราย ไม่มีใบขับขี่ 52,434 ราย 

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ นครปฐม (จังหวัดละ 25 ครั้ง) 

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (5 ราย) 

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครปฐม (31 คน)