ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
รมว.พม. นำคณะผู้บริหาร กระทรวง พม. เข้าพบ นายกรัฐมนตรี

วันที่ 20 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอภารกิจ ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ https://tna.mcot.net/view/9fVNCrS