ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Social Assistance Center Hotline 1300 Ministry of Social Development and Human Security

บทความ
บทความที่น่าสนใจ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก !! เพื่อจัดจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่ภาพ...