ติดต่อ 1300
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
    เลขที่ 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
  • โทรศัพท์: 1300
  • แฟกซ์: -
ส่งข้อความถึงเรา

ติดต่อหน่วยงาน
logo msociety

ชื่อหน่วยงาน : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 1300 , 0 2659 6483

เว็บไซต์ : https://www.m-society.go.th

 

 

logo msociety

ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 3388

เบอร์โทรสาร : 0 2354 5020

รถประจำทาง: ถนนราชวิถี : 12, 14, 28, 108, 171, 542, 539, 515

E-mail : webmaster@dep.go.th(รับ-ส่งหนังสือ) m-society0700@saraban.mail.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

E-mail : disabilities@nep.go.th

เว็บไซต์: http://www.dep.go.th/

 

logo msociety

 ชื่อหน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6399 (อัตโนมัติ)

โทรสาร : 0 2282 1580

E-mail : dsdw@dsdw.go.th

เว็บไซต์ : https://dsdw.go.th

 

logo msociety

 ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่อยู่สำนักงาน : อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
ชั้น 12-14 (อาคารใหม่) เลขที่ 1034

ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : 0 2659 6762 , 0 2659 6763

โทรสาร : 0 2659 6764

E-mail : saraban@dwf.go.th

เว็บไซต์ : http://www.dwf.go.th/

logo msociety

ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ที่อยู่สำนักงาน : อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม
แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2255 5850-7 , 0 2253 9116-7 (อัตโนมัติ)

โทรสาร : 0 2651 6483 

E-mail : saraban@dcy.go.th

เว็บไซต์ :  https://www.dcy.go.th

 

 

logo msociety

ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการผู้สูงอายุ

ที่อยู่สำนักงาน : อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : 0 2642 4336-9

โทรสาร : 0 2642 4307

E-mail : saraban@dop.mail.go.th

เว็บไซต์https://www.dop.go.th/