ติดต่อ 1300
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
    เลขที่ 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
  • โทรศัพท์: 1300
  • แฟกซ์: 02 659 6352, 6535
ส่งข้อความถึงเรา

ติดต่อหน่วยงาน
logo msociety

ชื่อหน่วยงาน : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 1300 , 0 2659 6483

ลิงค : https://www.m-society.go.th

logo msociety

ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล : disabilities@nep.go.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2354 3388

โทรสาร : 0 2354 5020

ลิงค : http://dep.go.th/

logo msociety

ชื่อหน่วยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 1300 , 0 2659 6483

ลิงค : http://www.dwf.go.th/

logo msociety

ชื่อหน่วยงาน : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

อีเมล : dsdw@dsdw.go.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6399 (อัตโนมัติ)

โทรสาร : 0 2282 1580

ลิงค : http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/