ความอดทนจะเป็นพลัง สติจะเป็นกำลังใจ ปัญญาจะนำพาตนพ้นภัย

คำอวยพรจาก นายจุติ ไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถึงพี่น้องประชาชนชาวโคราช