ขอแสดงความยินดีนางสาวดรุฯณี มนัสวานิช ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง พมจ.ชัยนาท